Η Ελληνική Συμπληρωματική Εκπαίδευση… back to the future*

Η Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεάλ ανάρτησε μια προσφορά εργασίας για τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης «όσον αφορά την αναδιοργάνωση των σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης σε ενιαίο φορέα«…

Η Ελληνική Συμπληρωματική Εκπαίδευση (σκόπιμα αφαιρούν τον όρο «Ελληνική» ή από τη συνηθισμένη άγνοια ή αδιαφορία;) υπήρχε από το 1995-96. Ο όρος «Ελληνική Συμπληρωματική Εκπαίδευση» υιοθετήθηκε από τον πρώτο διευθυντή της Π. Κλειβοκιώτη, όταν η τότε διοίκηση Γεωργουλή, έκλεισε τις δυο διευθυντικές θέσεις μερικής απασχόλησης των σαββατιανών προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας «Πλάτων-‘Ομηρος» και «γ/λ Αριστοτέλης» και προκήρυξε μια θέση πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, τα δυο προγράμματα διευκολύνονταν από μια σχολική γραμματεία πλήρους απασχόλησης η οποία συνεχίστηκε.
Με την εκλογή του συμβουλίου του Παγώνη, τα φιλοεκκλησιαστικά στοιχεία της Κοινότητας με πρωτοπόρο τον γονέα κ. Β. Μπαλαμπάνο συνεπικουρούμενα από τον ιερέα του South Shore και υπεύθυνου του παραρτήματος «Πλάτων-Όμηρος (South Shore)» (δηλαδή υφισταμένου του διευθυντή) ανέτρεψαν και απέλυσαν τον διευθυντή της Ε.Σ.Ε. διότι οργάνωνε επί πέντε περίπου χρόνια με μεγάλη επιτυχία, κυρίως για την συνοχή των μαθητών από όλα τα προγράμματα, την κοινή γιορτή αποφοίτησης όλων των προγραμμάτων της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, στην οποία διαφωνούσαν, με επιχείρημα ότι οι απόφοιτοι του «γ/λ Αριστοτέλης» ήταν από το McGIll University, ενώ του «Πλάτων-Όμηρος» ήταν από το Concordia University, κατάναλογίαν, όπως έλεγαν μερικοί γονείς της επιτροπής. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν μια αφορμή, η αιτία ήταν η απώλεια του σφαιρικά διοικητικού ελέγχου της συμπληρωματικής εκπαίδευσης από τους ιερείς. Η Συμπληρωματική Εκπαίδευση διαμόρφωνε μια ανεξάρτητη εκπαιδευτική πολιτική που δεν άρεσε στο ιερατικό κύκλωμα της Κοινότητας. Γι αυτό και ενεργοποίησε τους γονείς που έλεγχε, για να δημιουργήσει τις συνθήκες απόλυσης. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώθηκαν με την πτώση του συμβουλίου Γεωργουλή και την ανατροπή του ιδίου με τον διορισμό του συμβουλίου Παγώνη, το οποίο έχασε τις αμέσως τις επόμενες εκλογές του 2000.
Παρά τις δοικητικές δυσκολίες, το τμήμα ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες όπως τη δημιουργία Εξεταστικού Κέντρου για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκη), τις προσπάθειες εισαγωγής των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας σε  γαλλόφωνα ή αγγλόφωνα σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, αλλά και τη διευκόλυνση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας, στη διάθεση των ελληνικών βιβλίων τα οποία αποστέλλονταν από το Υπ. Παιδείας για όλα τα σχολεία της Ελληνικής παροικία (μια τεράστια διαδικασία), ώστε όλα τα σχολεία της παροικίας, να παραλαμβάνουν τα βιβλία τα οποία είχαν παραγγείλει για την αρχή της σχολικής περιόδου με οργανωμένο και λειτουργικό τρόπο (μέχρι τότε, πήγαιναν τα βιβλία σε έναν χώρο, όπου ο κάθε εκπρόσωπος σχολείουείχε ελεύθερη πρόσβαση, άνοιγε όλα τα κουτιά για να βρει τα βιβλία του, έπαιρνε βιβλία που δεν είχε παραγγείλει και υπήρχε μια κατάσταση πλήρους ακαταστασίας, με αποτέλεσμα τα σχολεία να χάνουν βιβλία που είχαν παραγγείλει).
Έκτοτε η Ελληνική Συμπληρωματική Εκπαίδευση διελύθη εις τα «εξ ών συνετέθη», διστηρώντας τρεις διευθυντές, έναν για το Εξεταστικό Κέντρο, έναν για το πρόγραμμα «Πλάτων-Όμηρος» και έναν για το πρόγραμμα «γ/λ Αριστοτέλης».

Η διαλυση του γραφείου της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης οδήγησε σε μια πολιτική εσωτερικών συγκρούσεων και ανταγωνισμών, όπως εξάλλου γινόταν και πριν, και υποβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου, διότι δεν υπήρχε καμιά πολιτική συντονισμού αλλά αντίθετα τα προγράμματα αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης για την διευκόλυνση του ημερησίου συστήματος. Ένα  παράδειγμα είναι η απόφαση του δ.σ. Παγώνη, να κλείσει το νηπιαγωγείο του παραρτήματος «Πλάτων-Όμηρος(South Shore)» για να υποχρεωθούν οι γονείς να πάνε στο ημερήσιο σχολείο «Σωκράτης» της ίδιας περιοχής, το οποίο βρίσκεται σε μια συνεχή αιμορραγία αλλά πολτικά στηρίζει διαχρονικά την διοίκηση Παγώνη και απολαμβάνει την πελατειακή στήριξη του. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η απόλυση του διευθυντή του προγράμματος, διότι θεωρήθηκε υπεύθυνος για την μη τήρηση της πολιτικής, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η ιστορία επαναλμβάνεται ως κωμωδία
Μετά από μια δεκαπενταετή υποβάθμιση του συστήματος της ελληνικής συμπληρωματικής εκπαίδευσης, έρχεται τώρα το ίδιο δ.σ. το οποίο διέλυσε το σύστημα, να επαναδημιουργήσει το τμήμα της ελληνικής «Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης».  Ελπίζει δηλαδή το δ.σ. να επανέλθει η δημιουργικότητα και δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί και έγινε κάθε προσπάθεια να διαλυθεί.
Επιπλέον, προσφέρει δυο θέσεις μερικής απασχόλησης 20 ωρών. Μόνον αυτή η πολιτική προεξοφλεί την μελλοντική αδυναμία του τμήματος. Διευθυντής και γραμματέας απασχολούνται 20 ώρες ο καθένας. Με ποια στρατηγική ανάπτυξης; Κατα βάθος πιστεύουν ότι ο καθένας θα προσφέρει από 40+ ώρες, δηλαδή θα διπλασιάζουν αν όχι τριλασιάζουν τις ώρες εργασίας πληρωνόμενοι για 20 ώρες. Μια κατάφορη υποχρεωτική εκμετάλλευση που μετατρέπει τους υπαλλήλους σε δούλους-εργαζόμενους αλλά ακόμη περισσότερο εξισώνει τις ανάγκες των υπηρεσιών του διευθυντή με τις ανάγκες των υπηρεσιών μιας γραμματείας. Ή από μια άλλη άποψη, όσο παράγει ένας διευθυντής σε μια ώρα, τόσο χρειάζεται μια γραμματέας να το ολοκληρώνει… Ας είναι υπόψη ότι τουλάχιστον 8 ώρες την εβδομάδα ο διευθυντής επιθεωρεί τα παραρτήματα κατά  την λειτουργία του Σαββάτου. Δηλαδή υπολοίπονται 12 ώρες την βδομάδα για οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, προετοιμασία διδακτικού υλικού, ανταπόκριση στις ανάγκες των γονέων, οργάνωση ή καλλιτερευση προγραμμάτων, εμπλουτισμό διδακτικού υλικού για το εκπαιδευτικό προσωπικό, και άπειρες άλλες απαιτήσεις.
Η ζωή απέδειξε ότι η ΕΚΜ έχει γραμματειακή υποστήριξη η οποία υποαπασχολείται. Η διεύθυνση της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης απαιτεί, ιδιαίτερα τώρα που χρειάζεται να αναστηθεί από τα συντρίμμιά της και για την μελλοντική της ανάπτυξη, μια θέση πλήρους απασχόλησης. Μια τέτοια θέση θα πολλαπλασιάσει τη διάθεση της διεύθυνσης. Η γραμματειακή υποστήριξη μπορεί να γίνεται μέσω της γραμματείας της Κοινότητας και να μην επιφορτίζεται ο προϋπολογισμός της συμπληρωματικής εκπαίδευσης παρά μόνον για τον χρόνο που θα απασχολείται για το συγκεκριμένο τμήμα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:
Για τα σχολεία της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης ζητούνται
Μετά από απόφαση της ΕΚΜΜ όσον αφορά την αναδιοργάνωση των σχολείων της Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης σε ενιαίο φορέα, δεχόμαστε αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις :

Γενικής Διεύθυνσης
Αρμοδιότητες
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα δίνει αναφορά στην Εκτελεστική Διευθύντρια της ΕΚΜΜ.
• Υπευθυνότητα για:
α) σωστή λειτουργία των σχολείων
β) διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων (προϋπολογισμός, εγγραφές, δίδακτρα, εξετάσεις, έλεγχοι, κλπ.)
γ) επίβλεψη και διοργάνωση των υπευθύνων των σχολείων και παραρτημάτων, καθώς και του διδακτικού προσωπικού
δ) άλλα σχετικά καθήκοντα που θα του/της ανατίθενται.
Προσόντα
Πτυχίο Πανεπιστημίου Παιδαγωγικών Επιστημών ή ανάλογου Τμήματος
Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση διεύθυνσης
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, Internet Explorer, κ.α.)
Διοικητικού Βοηθού
Αρμοδιότητες
Υπευθυνότητα για την άριστη συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση και τους υπευθύνους σχολείων και παραρτημάτων, σε όλα τα επί μέρους διοικητικά θέματα και θέματα γραμματείας
Προσόντα
Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
Πτυχίο Κολλεγίου/CEGEP
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα (η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, Internet Explorer, κ.α.)
Οι ως άνω θέσεις είναι μερικής απασχόλησης (20 ωρών/εβδομάδα).

Όποιος επιστήμονας επιχειρήσει να κάνει αίτηση, δεν είναι δύσκολο με τη διορατικότητά του να δει τις «αρμοδιότητές» του/της: Να δίνει αναφορά στην Εκτελεστική Διευθύντρια…
Καμιά άλλη αρμοδιότητα δεν έχει παρά να δίνει αναφορά σε ένα στέλεχος της κοινότητας που μέχρι τώρα, όχι μόνον δεν απαιτείται να έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά ούτε και καμιά γνώση πέραν της υποτέλειας στο δ.σ. και ίσως κάποιες λογιστικές γνώσεις και «Liberal» υπηρεσίες, όπως ήταν στην πράξη οι δυο τελευταίοι Εκτελεστικοί Διευθυντές που είναι και όλοι οι εκτελεστικοί διευθυντές που έχουν προσληφθεί.

Οι υπευθυνότητές του/της, είναι η (α) σωστή λειτουργία των σχολείων (β) διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,(Υποθέτω, γνωρίζει ο εκτελεστικός διευθυντής ότι η σωστή λειτουργία συμπεριλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων π.χ. είναι δυνατόν να λειτουργεί σωστά ένα σχολικό πρόγραμμα χωρίς προϋπολογισμό, ελέγχους, κλπ;, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας παραθέτει ομοειδείς προτάσεις χωρίς να προσθέτει κάτι νεώτερο), (γ) θα επιβλέπει και θα διοργανώνει τους υπευθύνους και το διδακτικό προσωπικό. Δεν αναφέρεται βέβαια η πρόσληψη… οι υπεύθυνοι και το δ.π. δηλαδή θα επιλέγονται από άλλους, ερήμην του διευθυντή και θα ανακοινώνονται στον διευθυντή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η πελατειακή πολιτική θα δίνει και θα παίρνει, και ο διευθυντής θα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για τις ανικανότητες των προσλαμβανόντων. Για όλα θα φταίει ο διευθυντής, χωρίς να μπορεί να χαράζει εκπαιδευτική πολιτική και να είναι υπεύθυνος της δικής του πολιτικής για την οποία προσλαμβάνεται. Η πελατειακή πολιτική του δ.σ. θα προσλαμβάνει τους «δικούς», οι οποίοι θα εξασφαλίζουν τις πλάτες του προσλαμβάνοντος και ο διευθυντής θα γίνεται ακόμη μια φορά ο αδύναμος κρίκος, άρα το αδύναμο σχολικό σύστημα. Αλλά εκείνο που είναι καθόλα απαάδεκτο είναι να θεωρείται υποχρέωση του διευθυντή η διοργάνωση των υπευθύνων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Καταλαβαίνουμε την διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διοργάνωση σχολικών εορτών αλλά διοργάνωση εκπαιδευτικού προσωπικού και υπευθύνων, ε, αυτό είναι μάλλον για γέλια…

Όπως είπε και ο σοφός, η ιστορία επαναλμβάνεται ως κωμωδία.

* ο Π. Κλειβοκιώτης υπηρέτησε ως ο πρώτος διευθυντής της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και ήταν δυο φορές απολυμένος από τη συνεργασία των δ.σ. Παγώνη-Θεοδοσόπουλου. Το άρθρο, κατά συνέπεια, είναι περιγραφή καταστάσεων άμεσης γνώσης.

Advertisements