Η γραφειοκρατία υποβόσκει παντού

Η γραφειοκρατία δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση, χαμένη μέσα στο σύστημα της κρατικής μηχανής που δημιουργήθηκε, κρίνοντας την πάντα από την γενική εικόνα της, όχι αξιοκρατικά, αλλά με βάση τα «καθαρά» κοινωνικά φρονήματα και τις πελατειακές διευκολύνσεις ημετέρων και ψηφοφόρων εν δυνάμει.
Η γραφεικρατία είναι η χρονική διάρκεια που απαιτείται από την στιγμή που κατατίθεται ένα αίτημα μέχρι την στιγμή που ολοκληρώνεται και κλείνει ο συγκεκριμένος φάκελος με την τελική απάντηση και αρχειοθετείται. Έτσι, η μεγάλη ή μικρή γραφειπκρατία είναι καθαρά με κριτήρια χρονικά.
Εάν. π.χ. στέλνεις ένα δέμα από το εξωτερικό, το οποίο φτάνει στην Ελλάδα σε 5 ημέρες με όλα τα νόμιμα συνοδευτικά του και μένει στα ελληνικά ταχυδρόμεια χωρίς χρονικό ορίζοντα, σίγουρα δεν το λές «διαδικασία με μικρή γραφειοκρατία»!

Περί ταχυδρομικής γραφειοκρατίας ο λόγος, λοιπόν, σε σχέση με ευαίσθητη αποστολή για θέμα υγείας.

Η χυδαία ελληνική αστική τάξη όχι μόνον έχει ιστορικά προκαλέσει 6 χρεοκοπίες στην πατρίδα μας, αλλά έχει δημιουργήσει έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος διογκωνόταν από κάθε κυβερνητικό κόμμα που την εκπροσώπευε έτσι ώστε οι υπάλληλοι διορίζονταν με κριτήρια πελατειακών σχέσεων και ο αριθμός των διορισμών τους δεν είχε πάντοτε κατα νου των ιθυνόντων τις ανάγκες του δημόσιου τομέα, αλλά τις ψηφοθηρικές ανάγκες του πολιτικο-κομματικού ιστού. Το αποτέλεσμα λειτουργίας αυτής της κρατικής μηχανής είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεβασμός στην κατανομή υποχρεώσεων και δικαιωμάτων στον υπαλληλικό ιστό. Άλλοτε οι ανώτεροι χρησιμοποιούσαν τους υφισταμένους κατά μη επαγγελματικό τρόπο, διότι ο διορισμένος δεν είχε αντικείμενο εργασίας, και άλλοτε ο υφιστάμενος έχοντας «γερό μέσον», απειλούσε τους προϊσταμένους όποτε έκριναν την αναποτελεσματικότητά του στο αντικείμενο της εργασίας του, τις αδικαιολόγητες και σκόπιμες απουσίες του, και φυσικά όλα αυτά είχαν τον τεράστιο αντίχτυπο στην εξυπηρέτηση του πολίτη, από τους φόρους του οποίου είχαν το εισόδημά τους.

Περίπτωση 1η
Η κ. Μ.Π. είναι συνταξιούχος, απόδημος. Εργάστηκε στο εξωτερικό, ως ραδιογράφος και συνταξιοδοτήθηκε αφού είχε προαχθεί στη θέση της υπεύθυνης του ραδιογραφικού τμήματος μεγάλου νοσοκομείου. Γνώριζε, κατά συνέπεια, πολύ καλά την ανάγκη των ιατρών για την ταχεία διεκπεραίωση των ακτινογραφιών, την συνεχή παρουσία του ειδικευμένου προσωπικού για τις ανάγκες των ασθενών, την συνεχή ύπαρξη των αναγκαίων υλικών, κλπ. Η γραφειοκρατία δεν ξεπερνούσε τον χρόνο λήψης μια ακτινογραφίας και τον χρόνο εμφάνισής της, εφόσον από την στιγμή κατάθεσης του αιτήματος, το τμήμα μπορούσε να ενεργοποιηθεί και ήταν έτοιμο εντός του χρόνου μεταφοράς του ασθενή.
Συνταξιούχος, πλέον, αποφάσισε να χτίσει το δικό της σπίτι και να περνά με τον σύζυγό της ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
Το γήρας είναι γνωστό ότι δεν έρχεται μόνον, και η κ. Μ.Π. έπρεπε να κάνει χρήση φαρμακευτικής αγωγής για να ελέγχει την αρτηριακή πίεσή της.

Μετά το θάνατο του συζύγου της, αφιέρωνε όλο και περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, κοντά στους συγγενείς της. Πάντα είχε την προνοηικότητα να έχει την αναγκαία ποσότητα των φαρμάκων, για τον χρόνο παραμονής της, πρόσφατα για πέντε πλήρεις μήνες.
Το κάταγμά της στον δεξιό ώμο, λίγο πριν την επιστροφή της στο εξωτερικό, την υποχρέωσε να μείνει ακίνητη για έναν ολόκληρο μήνα επιπλέον. Αποτέλεσμα αυτού του ατυχήματος ήταν, εκτός από την έγκαιρη και πλήρη αγωγή θεραπείας από το σύστημα υγείας της πατρίδας, η ανάγκη επιπλέον φαρμάκων, που στάθηκε αδύνατον να βρεθούν στην ποσότητα και τα ίδια που έπαιρνε στο εξωτερικό.
Από το φαρμακείο της στο εξωτερικό της εξέδωσαν βάσει της ιατρικής συνταγής που είχαν στο φάκελό της, αμέσως το φάρμακο που χρειαζόταν στην ποσότητα που χρειαζόταν, με αντίγραφο της συνταγής. Η γραφειοκρατία του ταχυδρομείου απαίτησε δυο ακόμη μέρες, όσο χρειάστηκε να σταλεί ηλεκτρονικά η φωτοτυπία του διαβατηρίου από την Ελλάδα. Συνταγή, φωτοτυπία του διαβατηρίου (με αριθμό και φωτογραφία) και τα φάρμακα κατατέθηκαν στο ταχυδρομείο και εστάλησαν στις 3 Οκτωβρίου στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα, με ένα κόστος μεγαλύτερο των 50 ευρώ (περισσότερα από το κόσοτος των φαρμάκων).
Το δέμα έφτασε στην Ελλάδα στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο του ταχυδρομείου από το εξωτερικό. Από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου κινήθηκε εντός Ελλάδας για να φτάσει στο… τελωνείο, όπως δείχνει η ιστοσελίδα του ταχυδρομείου του εξωτερικού:

2017/10/17 16:34 GRATHD, Greece Item has been sent to customs in the destination country
2017/10/07 02:30 GRATHD International shipment has arrived in a foreign country
2017/10/05 13:47 xxxxxxxxxxx International item being forwarded to destination country What is this
2017/10/03 18:35 xxxxxxxxxxxx Item accepted at the Post Office

Μια τεράστια προσπάθεια να εντοπιστεί το δέμα άρχισε από φίλους και συγγενείς.
1η επίσκεψη στο ταχυδρομείο… Ο υπάλληλος κύτταξε το σύστημα στον υπολογιστή και αποφάνθηκε… δεν έχει έρθει ακόμη, ίσως σε κανέναν χρόνο!!!!!!!!!!!
Έτσι απλά, βγήκε η απόφαση… η κ. ΜΠ θα πάρει τα φάρμακά της σε έναν ολόκληρο χρόνο… Αυτός είναι ο μέγας φόβος της νέας γραφειοκρατίας. Μια απάντηση, που προκύπτει από κάpοιο ηλεκτρονικό σύστημα, θεσμοποεί την γραφειοκρατία, διότι δεν είναι συνείδηση του κάθε υπάλληλου ότι γραφεικρατία είναι ο χρόνος που χρειάζεται να κλείσει ο φάκελος και όχι ένα… μέρος αυτού του φακέλου, ένας μερικός στόχος, ένα μικρό βήμα, που αφήνει τον πολίτη να αντιμετωπίσει μόνος την λερναία ύδρα που μεγάλωνε η χυδαία ελληνική αστική τάξη στα χέρια της κοινωνίας των ελλήνων πολιτών.

2η προσπάθεια να βρεθεί ένα τηλέφωνο… για να μάθει η κ. ΜΠ που είναι το δέμα της. Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (http://www.aade.gr/) βρίσκει τις τελωνειακές υπηρεσίες (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/authority) στις οποίες αναφέρονται οι στόχοι των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων: Η ενίσχυση της θέσης της χώρας στο διεθνές εμπόριο, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους οικονομικούς φορείς και τους συναλλασσομένους, της απλούστευσης και επιτάχυνσης των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής (καθιέρωση ηλεκτρονικού Τελωνείου και Ενιαίας Θυρίδας) (η έμφαση του συντάκτη). Από τις 7 του Οκτώβρη μέχρι τις 17 του Οκτώβρη για να πάει από την μια υπηρεσία στην άλλη, όταν μέσα σε 5 ημέρες διέσχισε θάλασσες και στεριές!!!!!!!!!

Στο αριστερό μενού της ίδιας ιστοσελίδας βρίσκουμε μια ελπίδα… την ηλεκτρονική επικοινωνία. Μπαίνουν όλα τα στοιχεία του αποστολέα και αναφέρεται το πρόβλημα:

Αγαπητή κυρία/ Αγαπητέ κύριε
αντιμετωπίζω ένα επείγον ζήτημα και ζητώ την άμεση βοήθεια σας.
Η αδελφή μου, MΠ, χρειάζεται επειγόντως τα φάρμακά της.
διεύθυνση: xxxxxxxxxxxxxxxx
Είναι δυνατόν να μου πείτε πώς μπορεί το δέμα να φύγει από το τελωνείο και να πάει στον παραλήπτη έγκαιρα για την σωστή φαρμακευτική αγωγή και την υγεία της αδελφής μου?
Σας ευχαριστώ
Pxxxxxxx Kxxxxxxxx
Διεύθυνση: xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

20 Οκτ 2017 07:15pm

Στις 25 του Οκτώβρη (πέντε μέρες αργότερα) έρχεται η απάντηση από την
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου:

«Σε απάντηση του …. μηνύματος, σας γνωρίζουμε ότι η παρακολούθηση της κατάστασης του πακέτου σας θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας των ελληνικώνταχυδρομείων http://www.elta.gr/el-gr/home.aspx

Στην εν λόγω ιστοσελίδα μπορείτε μέσω του συνδέσμου http://www.elta.gr/el-gr/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.aspx

Μπορείτε να δείτε την ακολουθούμενη διαδικασία και τα στοιχεία επικοινωνίας

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
ΑΑΔΕ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
email:secr_icis@aade.gr
τηλ:2104802405
fax: 2104802449
…»

Η γραφειοκρατία στο μεγαλείο της… άλλα ζητάς και άλλα σου απαντούν.
Πηγαίνουμε στην σελίδα που μας υποδεικνύει το ηλεκτρονικό μήνυμα, βάζουμε τον κωδικό αποστολής από το εξωτερικό και ανακαλύπτουμε αυτό που είδε και ο υπάλληλος του ταχυδρομείου… στην αρχή του άρθρου…

Κωδικός Αντικειμένου: xxxxxxxxxxxx
Ημερομηνία & Ώρα Περιοχή Κατάσταση
19/10/2017, 00:08:27 Κ.Α.Τ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ
17/10/2017, 00:16:36 Κ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ
17/10/2017, 13:04:27 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΚΑΤ) ΆΦΙΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
5/10/2017, 13:47:00 xxxxxxxx ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
3/10/2017, 18:35:00 xxxxxxx ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στις 19 του Οκτώβρη 2017 σταματά η ενημέρωση. Το μήνυμα ενημερώνει ότι «απαιτείται υπεύθυνη δήλωση-έγκριση ΕΟΦ (σσ. Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων;)

Στις 28 του Οκτώβρη αναγκάζεται η κ. ΜΠ να πάρει το αεροπλάνο και να επιστρέψει στην χώρα μόνιμης διαμονής της, εφόσον η γραφειοκρατία έκανε έναν πλήρη κύκλο, οπότε ο κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει διέξοδος.
Δεν υπάρχει διέξοδος διότι δεν υπάρχει υπεύθυνος υπάλληλος που να καταλαβαίνει τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τα αδιέξοδα του συστήματος και να τα διορθώνει για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσε και ένα αυτόματο σύστημα με ρομπότ να κάνει την ίδια δουλειά και ίσως καλλίτερα, διότι θα είναι προγραμματισμένο να μην υπάρχουν αυτοί οι βρόχοι που ανακυκλώνουν την πληροφορία και απειρίζουν την γραφειοκρατία.

Η κ. ΜΠ πήρε ένα μάθημα:
«ποτέ μην μπλέξεις με την δημόσια ελληνική γραφειοκρατία. μην περιμένεις εξυπηρέτηση εκτός κι αν γνωρίζεις κάποιον, κάπου και δημιουργείς ένα κύκλωμα διαφθοράς και υποχρεώσεων. Άλλος είναι ο ευφικτός τρόπος… βρες έναν ταξιδιώτη και δώσε το δεματάκι ή διακινδύνευσε την αποστολή με διαφορετική μετατροπή το δέματος έτσι ώστε να φαίνεται ως μια απλή επιστολή…», με λίγα λόγια «παρανόμησε» για… νάχεις την υγειά σου.

Η κ. ΜΠ είχε την δυνατότητα να γυρίσει στις 28 του Οκτώβρη στην χώρα μόνιμης διαμονής και να βρει τα φάρμακά της. Τα ελληνικά ταχυδρομεία έχουν κολλήσει στις 19 του Οκτώβρη περιμένοντας… Οι πολίτες που στην καθημερινότητά τους δεν έχουν αυτή την επιλογή; Ποιός θα ξεκολλήσει αυτό το καρκίνωμα;

Η γραφειοκρατία δεν διορθώνεται με ηλεκτρονικούς μετασχηματισμούς, αλλά με επιμόρφωση και κάνοντας συνείδηση του υπάλληλου ότι εργάζεται όχι για να δικαιολογεί έναν μισθό αλλά προτίστως για να εξυπηρετεί τους πολίτες έτσι ώστε να αφιερώνονται στις δικές τους οικονομικές και άλλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις.

Καθήκον της ριζοσπαστικής αριστερής κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει τα μέτωπα εκείνα που συγκρούονται με την αντίληψη ότι «ο δημόσιος υπάλληλος εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι ο πολίτης να τρέχει δεξιά και αριστερά για να μαζεύει χαρτιά και να δουλεύει για τον δημόσιο υπάλληλο». Αυτά τα μέτωπα πρέπει να ισοπεδωθούν.

Πόσοι άραγε δημόσιοι υπάλληλοι γνωρίζουν αυτόν τον ορισμό της γραφειοκρατίας;

Τα στοιχεία είναι πραγματικά και στη διάθεση των υπευθύνων.

Η 2η περίπτωση σε επόμενο άρθρο μας:
Δήλωση γάμου, τροποποίηση οικογενειακής μερίδας ελλήνων του εξωτερικού.

Advertisements