Ο πόλεμος των χαρακωμάτων

Η νέα ιστοσελίδα των εργαζομένων της ΕΡΤ στη διεύθυνση www.ertopen.com δέχεται παρενόχληση. Δεν γνωρίζω γιατί. Ίσως είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια διαδικτυακού πρωτόκολλου. Από άλλον υπολογιστή ίσως δεν λαμβάνεται το ίδιο μήνυμα. Windows 7, και internet explorer (64-bit) δίνει το παρακάτω μήνυμα:

This website has been reported as unsafe

www.ertopen.com

We recommend that you do not continue to this website.

This website has been reported to Microsoft for containing threats to your computer that might reveal personal or financial information.

This website has been reported to contain the following threats:

  • Malicious software threat: This site contains links to viruses or other software programs that can reveal personal information stored or typed on your computer to malicious persons.

ERTOPEN

Advertisements