Μια πρόταση που ωριμάζει και καλούμαστε τουλάχιστον να την συζητήσουμε

Η παρακάτω πρόταση θα μπορούσε να γίνει μετά την καταψήφιση της πρότασης «ΠΑΓΩΝΗ» – δ.σ., αν υπήρχαν τα περιθώρια. Αλλά δυστυχώς αυτά δεν ήταν στη διάθεση του προεδρείου. Το προεδρείο έχασε τον έλεγχο και κακοποίησε τη διαδικασία είς βάρος των μελών της γενικής συνέλευσης.

Ίσως η μελέτη και η σκέψη πραγματοποίησης μιας τέτοιας πρότασης να δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε περισσότερο με τις κύριες προτεραιότητες της ΕΚΜ&Π, όπως ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα.

Την παραδίδουμε για μελέτη και σχόλια σε κάθε ενδιαφερόμενο:

Επειδή
μια από τις προτεραιότητες των σκοπών της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεάλ και Περιχώρων (ΕΚΜ&Π) είναι η διατήρηση και διαιώνιση της Ελληνικής Ορθόδοξης Πίστης

Επειδή
σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΚΜ&Π οι εκκλησίες της υπόκεινται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο (και κατά συνέπεια στον εκπρόσωπό του στον Καναδά)

Επειδή
σύμφωνα με το κταταστατικό της ΕΚΜ&Π επιτελώντας τον σκοπό αυτό, δεν υποχρεούται ο οργανισμός να διαχειρίζεται τα μέσα διατήρησης και διαιώνισης της Ελληνικής Ορθόδοξης Πίστης εάν έτσι αποφασίσει

Επειδή
η ΕΚΜ&Π και η Επισκοπή Καναδά του Οικουμενικού Πατριαρχείου βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ τους, για 35 περίπου χρόνια

Επειδή
η ΕΚΜ&Π είναι μια Κοινότητα οργανωμένη, και υπάρχει διατηρώντας ένα καταστατικό το οποίο είναι Ιδιωτικός Νόμος της Επαρχίας του Quebec με αστικό προσανατολισμό και δεν υπακούει στους Ομοιόμορφους Κανονισμούς, όπως άλλες ενορίες στον Καναδά.

Επειδή
η Επισκοπή Καναδά έχει κάθε εξουσία και διατηρεί κάθε δικαίωμα να παρεμβαίνει εάν θεωρεί ότι δεν ακολουθούνται οι ιεροί κανόνες και οι αποφάσεις της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης, όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εκκλησιών σε όλη την επικράτεια του Καναδά που λειτουργούν ως Ελληνικές Ορθόδοξες Εκκλησίες

Επειδή
η προσφορά θρησκευτικών υπηρεσιών στους πιστούς της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκησίας, είναι καθήκον και υποχρέωση της Επισκοπής Καναδά, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση και το δυναμικό και τα μέσα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών

Επειδή
η ΕΚΜ&Π για να εκπληρώσει τους σκοπούς της έκτισε με την συμβολή των μελώντ ης και της εγγύησής της έξι (6) εκκλσίες (Καθεδρικός Ναός Αγ. Γεωργίου, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Κοίμηση της Θεοτόκου, Αγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Σταυρός), τις οποίες διαχειρίζεται είτε με ενοριακές επιτροπές, είτε υπεύθυνους θρησκευτικών υποθέσεων, είτε με άλλους τρόπους που έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση με τις διικητικές απιατήσεις του Επισκόπου

Επειδή
η διαχείριση των εκκλησιών από την ΕΚΜ&Π δεν έχει την οικονομική επιτυχία που έχουν οι άλλες εκκλησίες στην ίδια περιοχή και οι οποίες ανήκουν κατευθείαν στην Επισκοπή, όπως π.χ. η ενορία Μιχαήλ και Γαβριήλ στο προάστςιο St Laurent, ή ο Αγ. Διονύσιος στο προάστειο LaSalle, κλπ.

Επειδή η ΕΚΜ&Π αδυνατεί να πληρώνει χαράτσι στην Επισκοπή και παράλληλα όλα τα έξοδα λειτουργίας των έξι εκκλησιών, από μισθούς μέχρι εξωραΐσεις, διορθώσεις, κλπ ενώ δεν δύναται να έχει την αποκλειστική οικονομική διαχείριση τους, με αποτέλεσμα η Επισκοπή να παρεμβαίνει και επιβάλλει τις δικές της εντολές

Αποφασίζουμε
Η ΕΚΜ&Π να περιορίσει τη δραστηριότητά της σην παροχή θρησκευτικών υπηρεσιών, εφοσον η Επισκοπή Καναδά επιθυμεί να λειτουργεί τις εκκλησίες ή στην πώλησή τους ή μετατροπή τους για χρήση και προσφορά άλλων υπηρεσιών εφόσον δεν τις επιθυμεί, υπό τους κάτωθι όρους:

1. Αν η Επισκοπή δεν επιθυμεί τα εκκλησιαστικά κτήρια για την εξυπηρέτηση των Ελληνορθοδόξων χριστιανών, να συζητηθεί το μέλλον τους σε γενική συνέλευση των μελών πριν τη διακοπή χρήσης τους.

2. Αν η Επισκοπή επιθυμεί να τις λειτουργεί θα πρέπει:
2.1 Τα εκκλησιαστικά κτήρια να παραμείνουν στην κυριότητα της ΕΚΜ&Π
2.2 Η ΕΚΜ&Π σύμφωνα με τους οικονομικούς απολογισμούς των ενοριών θα απολαμβάνει ανάλογα ένα μηνιαίο μίσθιο το οποίο δεν θα είναι λιγότερο από το ποσοστό που υποχρεώνεται η ενορία να καταβάλει στην Επισκοπή, αλλά μπορεί να είναι περισσότερο αν έτσι αποφασίσει η γ.σ. των μελών, εφόσον το μίσθιο δεν θα μπορεί να αντανακλά την κτηματομεσιτική του αξία.
2.3 Ή Επισκοπή θα έχει άμεση διοικητική επίβλεψη των εκκλησιών και θα παρέχει τις εκκλησιαστικές υπηρεσίες που δεν θα παρέχονται από την ΕΚΜ&Π και σε κάθε περίπτωση δεν θα παρέχει υπηρεσίες που προβλέπονται ως σκοποί της ΕΚΜ&Π στο καταστατικό της, όπως ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ και ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
2.4 Η Επισκοπή θα είναι εγγυήτρια για τις οφειλές των μισθίων των έξι ενοριών προς την ΕΚΜ&Π
2.5 Από τα λογότυπα των εκκλησιών θα αφαιρεθεί το όνομα της ΕΚΜ&Π και θα υπάρχει μόνον το ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΡΟΝΤΟ και το όνομα της εκκλησίας π.χ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.6 Οι εκκλησίες οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν υπηρεσίες, θα είναι υποχρεωμένες, εφόσον η ΕΚΜΠ τις προσφέρει (.χ. μισθολόγιο) να τις αγοράζουν από την ΕΚΜ&Π σε τιμές της αγοράς, οι οποίες θα παρουσιάζονται γραπτώς στο πνεύμα καλής συνεργασίας και υποστήριξης του έργου της ΕΚΜ&Π. (πχ. μισθολόγιο).
2.7 Οι έξι ενορίες θα είναι αυτοδιαχειριζόμενες, σύμφωνα με τις εντολές της Επισκοπής, θα συμβάλλονται σε συμφωνητικό στο οποίο θα είναι συγκεκριμένες οι υποχρεώσεις ιδιοκτήτη και χρήστη, συμφωνίες που θα πρέπει να εγκρίνονται από τη γ.σ. του οργανισμού.
Για τη χρήση των εκκλησιαστικών κτηρίων οι χρήστες θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα κτήρια σύμφωνα με τους νόμους του δήμου, της επαρχίας και γενικά, με τις υποχρεώσεις μισθωτού και εκμισθωτή, που ισχύουν σε κάθε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων.

3. Η απόφαση αυτή μετά την έγκριση της γ.σ. να δημοσιευτεί στα παροικιακά μέσα ενημέρωσης.

Advertisements

One thought on “Μια πρόταση που ωριμάζει και καλούμαστε τουλάχιστον να την συζητήσουμε

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.