Το δ.σ. Παγώνη σήκωσε 500 000$ μόλις ανέλαβε τη διοίκηση

Δεν προκαλεί καμιά έκπληξη η κίνηση του δ.σ. Παγώνη. Όχι μόνον αποκαλύπτει τις ανικανότητες των προηγουμένων φίλων του (Θεοδοσόπουλου-Μπαλαμπάνου) αλλά συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές που έκανε κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία να διοικήσει από… σπόντα, όπως και τώρα.

Όπως και τότε, που ζήταγε από τις υπαλλήλους μέχρι και να «εκδίδονται» για να βρει η κοινότητα χρήματα (θέλοντας με την υπερβολή αυτή να οριοθετεί τις κόκκινες γραμμές για το προσωπικό), έτσι και τώρα τους τρομοκρατεί (ενώ προεκλογικά δεν αναφερόταν σε απολύσεις) προειδοποιώντας ότι έρχονται περικοπές «που έπρεπε προ πολλού να είχαν γίνει». Έτσι πέρασε στην επόμενη ανακοίνωση, ότι ΣΗΚΩΣΕ μέσα στο καλοκαίρι 500 000$ από τον λογαριασμό «line of credit» για τις ανάγκες του καλοκαιριού. Επιπλέον αδυνατεί να προετοιμάσει προϋπολογισμό, διότι, όπως ομολογεί «το προσωπικό του Λογιστηρίου έχει φόρτο εργασίας, αλλά κυρίως επειδή παρουσιάζονται πολλά κενά στον τρόπο λειτουργίας του Λογιστηρίου». Όλα αυτά με 10 χρόνια ανενόχλητης συνεχούς διοίκησης από τους φιλοεπισκοπικούς και κομματικούς των Φιλελευθέρων, Θεοδοσόπουλου, Μπαλαμπάνου που με τη συνεργασία των Παγώνη-Αγγελόπουλου, ένωσαν τις Κοινότητες Μοντρεάλ-Λαβάλ και διαιώνισαν τον «διάλογο» για το χαράτσι που θέλουν να πληρώνουν στην Μητρόπολη Τορόντο.

Η διοίκηση Παγώνη έδειξε πολύ γρήγορα τα χρώματά της. Όντας λογιστής, κατ’επάγελμα, θα περίμενε κανείς να έχει έτοιμο το οργανόγραμμα λειτουργίας του οικονομικού της Κοινότητας. Δυστυχώς, ακούσαμε ότι παρά τις καλοκαιρινές οικονομικές δυσκολίες άλλαξε την επίπλωση του προεδρικού γραφείου, μιμούμενος τις κυρίες των πρωθυπουργών που αλλάζουν την επίπλωση όταν μπαίνουν στην δημόσια πρωθυπουργική κατοικία.

Έτσι η παροικία θυμάται ότι ο Θεοδοσόπουλος φρόντισε να δεχτεί αμαχητί η παροικία, τις περικοπές των σχολείων μας από την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων, ο Μπαλαμπάνος φρόντισε να ενώσει τις Κοινότητες Μότρεαλ-Λαβάλ χωρίς τις απαραίτητες υποδομές κυρίως για την οικονομική οργάνωση του οργανισμού και τώρα έρχεται ο Παγώνης να αδειάσει τους δυο προηγούμενους για να συνεχίσει την γνωστή, από παλαιότερα, πολιτική της παρασιτικής διοίκησης, κατηγορώντας το προσωπικό για όλα τα προβλήματα, ώστε να διορίσει, απολύοντας τους… ανεπιθύμητους, τους δικούς του ανίκανους ανθρώπους μιλώντας για ανάγκη περικοπών, όταν την ίδια στιγμή μιλά για… φόρτο εργασίας.

Από το 2002 οργάνωσαν και πλήρωναν τη θέση του «εκτελεστικού διευθυντή» με πάνω από 60 000$/χρόνο, χωρίς περιγραφή καθηκόντων η οποία ουσιαστικά ήταν θέση ανθρώπινου διναμικού και εκτέλεσης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής του δ.σ. Ξόδεψαν δηλαδή πάνω από 600 000$ τα τελευταία 10 χρόνια χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ούτε και εκείνη (η ραδιοφονήτρια του CFMB) που έβγαινε στο ραδιόφωνο και ευχόταν στον «brother, συγχαρητήρια» (αφού και οι δυο ήταν μέλη της ΑΗΕΠΑ) δεν αντέδρασε με την απόλυσή του. Τον απέλυσαν και δεν προσέλαβαν κανέναν στη θέση του. Αυτό και μόνον δείχνει πως κατασπατάλησαν τα χρήματα του οργανισμού.

Η παροικία γερνάει, κουράζεται και περιμένει μια παρουσία για αλλαγή πορείας.

Στις 25 Νοεμβρίου 1988, στην τότε εφημερίδα «Ελληνοκαναδικό Βήμα» του κ. Κώστα Πετρογιάννη (όχι αυτό το σύγχρονο έντυπο που κατάντησε διαφημιστική φυλλάδα και λιβανιστήρι της εκκλησίας), ο οικονομολόγος και λέκτορας του πανεπιστημίου Concordia, κ. Γιώργος Τσουμπλέκας, δημοσίευσε ένα άρθρο με το οποίο αποδείκνυε ότι η οικονομική πολιτική του προέδρου, φιλοεπισκοπικού και φιλελεύθερου στελέχους κ. Ανδριανού Μαρή, οδηγεί τον κοινοτικό οργανισμό στα χέρια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

1ος Πίνακας – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – (Σε χιλιάδες δολάρια)
Κατηγορία 1982 1985 1986 1987 1988
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Γη και κτήρια  $ 4,042.00  $ 8,719.00  $ 10,811.00  $ 11,937.00  $ 12,181.00
Έπιπλα και Σκεύη    $ 304.00  $ 304.00  $ 304.00  $ 304.00
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές          $ 175.00
Προμήθειες  $ 11.00  $ 25.00  $ 22.00  $ 16.00  $ 28.00
καθαρές προκαταβολές Γηροκομείου        $ 22.00  $ 73.00
Κυβερ. Επιχορηγήσεις εισπρακτέες  $ 32.00    $ 6.00  $ 76.00  
Μετρητά και καταθέσεις  $ 90.00  $ 24.00  $ 164.00  $ 45.00  $ 110.00
Χρεόγραφα της Bell Canada  $ 300.00        
Άλλα ενεργητικά στοιχεία  $ 17.00  $ 32.00  $ 78.00  $ 196.00  $  237.00
ΣΥΝΟΛΟ  $ 4,492.00  $ 9,104.00  $ 11,385.00  $ 12,596.00  $ 13,108.00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Τράπεζες Δάνεια και Υποθήκες  $ 476.00  $ 3,354.00  $ 4,666.00  $ 5,218.00  $ 6,607.00
Οφειλή στην Αγία Τριάδα      $ 299.00  $ 862.00  $ 734.00
Καθαρή οφειλή στο γηροκομείο    $ 22.00  $ 116.00    
Προεισπραχθέντα σχολικά δίδακτρα  $ 5.00  $ 54.00  $ 75.00  $ 78.00  $ 86.00
Οφειλές περσμένης χρέωσης  $ 740.00  $ 445.00  $ 730.00  $ 713.00  $ 432.00
ΣΥΝΟΛΟ  $   1,221.00  $ 3,875.00  $  5,886.00  $   6,871.00  $   7,859.00
καθαρη κοινοτική περιουσια $ 3,271.00 $ 5,229.00 $ 5,499.00  $ 5,725.00

 $ 5,249.00

2ος Πίνακας – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – (Σε ποσοστά επί του συνόλου του Ενεργητικού)
Κατηγορία 1982 1985 1986 1987 1988
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ          
Γη και κτήρια 90% 96% 95% 95% 93%
Έπιπλα και Σκεύη 0% 3% 3% 2% 2%
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 0% 0% 0% 0% 1%
Προμήθειες 0% 0% 0% 0% 0%
καθαρές προκαταβολές Γηροκομείου 0% 0% 0% 0% 1%
Κυβερνητικές Επιχορηγήσεις εισπρακτέες 1% 0% 0% 1% 0%
Μετρητά και καταθέσεις 2% 0% 1% 0% 1%
Χρεόγραφα της Bell Canada 7% 0% 0% 0% 0%
Άλλα ενεργητικά στοιχεία 0% 0% 1% 2% 2%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100%
ΠΑΘΗΤΙΚΟ          
Τράπεζες Δάνεια και Υποθήκες 10.6% 36.8% 41.0% 41.4% 50.4%
Οφειλή στην Αγία Τριάδα 0.0% 0.0% 2.6% 6.8% 5.6%
Καθαρή οφειλή στο γηροκομείο 0.0% 0.2% 1.0% 0.0% 0.0%
Προεισπραχθέντα σχολικά δίδακτρα 0.1% 0.6% 0.7% 0.6% 0.7%
Οφειλές περσμένης χρέωσης 16.5% 4.9% 6.4% 5.7% 3.3%
ΣΥΝΟΛΟ 27.2% 42.6% 52% 54.5% 60.0%
καθαρη κοινοτική περιουσια 72.8% 57.4% 48.3% 45.5% 40.0%

Είναι προφανέστατο ότι το 1982, όταν κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεάλ, ο κ. Α. Μαρής με Ταμία τον κ. Ν. Παγώνη το παθητικό του οργανισμού ήταν 27.2% του ενεργητικού του.

Ο κ. Ανδριανός Μαρής, έμεινε στη διοίκηση μέχρι τις αρχές του 90, οπότε και παραιτήθηκε, μετά από την απειλή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών ότι θα οδηγήσουν τον οργανισμό στην χρεωκοπία, εφόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα δάνεια που έπαιρνε από το 1982.

Τα στοιχεία των πινάκων δείχνουν την οικονομική επιλογή του κ. Α. Μαρή, μέχρι το 1988, σύμφωνα με την εργασία του, ο κ. Γ. Τσουμπλέκας. Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε και μετά το 1988, οπότε οδήγησε τον οργανισμό στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

Το 1982 ο κ. Μαρής ανέλαβε έναν οργανισμό ο οποίος είχε 72.8% του ενεργητικού του ως καθαρή περιουσία της παροικίας. Το 1985 η καθαρή περιουσία της παροικίας από αυτόν τον οργανισμό, μειώθηκε στο 57.4%, το 1986 έπεσε στο 48.3%, το 1987 στο 45.5%, το 1988 μειώθηκε ακόμη περισσότερο στο 40%. Τούτο, δεδομένου ότι το ενεργητικό αυξήθηκε με το χρόνο.

Τι εισέπραξε ο κ. Γ. Τσουμπλέκας;

Ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας μαζί με το δ.συμβούλιό του, έσυραν τον κ. Τσουμπλέκα στα δικαστήρια και τον διέσυραν στην παροικία. Ο μεν κ. Τσουμπλέκας πλήρωνε τα δικαστικά από την τσέπη του, αλλά ο κ. Μαρής χρέωνε τα δικαστικά στην Κοινότητα, χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκαν στην παροικία και κατά συνέπεια και στον κ. Τσουμπλέκα, ο οποίος ήταν μέλος του οργανισμού.

Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Οι συμπάροικοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται μέλη μόνον αν υποχρεώνονται, όπως όταν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή κάνουν κάποιο μυστήριο στις εκκλησίες. Άγνωστος ο αριθμός των μελών. Άβυσος η ψυχή των των εκκλησιαστικών-φιλελευθέρων που λιμαίνονται τη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας Μοντρεάλ.

Οι επαρχιακές εκλογές της 4ης του Σεπτέμβρη

Οι νέες επαρχιακές εκλογές της 4ης του Σεπτέμβρη, ανέδειξαν πρώτο κόμμα το Parti Quebecois με 31.93% και 54 βουλευτές, δεύτερο το Parti Liberal με 31.2% και 50 βουλευτές, χωρίς να καταφέρουν να εκλέξουν τον αρχηγό τους ο οποίος και παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική πολιτική, το δεξιό κόμμα Coalition Avenir Quebec με 27.05% και 19 βουλευτές και το αριστερό κόμμα Quebec Solidaire με 6.03% και 2 βουλευτές, το εθνικιστικό δεξιό κόμμα Opinion Nationale με 1.9% και κανέναν βουλευτή, όπως επίσης και των Πράσινων, (GRN) Parti Vert με 1% και κανέναν βουλευτή.

Η ελληνική Κοινότητα χάνει και την πρόσβασή της στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι οι φιλελεύθεροι διοικούντες του οργανισμού έχουν πάρει θέση ανοιχτά υπέρ του Φιλελεύθερου κόμματος, του οποίου ο αρχηγός, κ. Jean Charest έχασε τη θέση του. Ο κεμπεκιώτικος λαός τον κατεψήφισε αναδεικνύοντας τον υποψήφιο του Parti Quebecois κ. Serge Cardin με 15585 ψήφους και 42.42% έναντι 12714 και 34.6% του Charest.

Advertisements