47 χρόνια από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα

47 χρόνια από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα.

Advertisements