Ένας δημοκρατικός οργανισμός φαίνεται από τον τρόπο που ερμηνεύει τους δημοκρατικούς του νόμους

Η επιστολή απόρριψης της υποψηφιότητας του Παν. Κλειβοκιώτη, με τη γενική αναφορά στους εσωτερικούς κανονισμούς.

 
Η εφορευτική επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την υποψηφιότητά μου διότι δεν τηρήθηκαν τα άρθρα 5.10, 5.11 και 17.9.
Ας θεωρήσουμε ότι αυτή τη φορά εννοούν αυτά που γράφουν (δείτε προηγούμενο σχόλιο εδώ), και παρουσιάζουμε τα άρθρα επάνω στα οποία βάσισαν την απόφασή τους και την υπέγραψε ο πρόεδρος κ. Τάσος Ξυπολιτάκης και ο γραμματέας Γιώργος Κοντογιώργης:
 
Art. 5.10 A person who is a Non-Active member for more than one year shall become an Active Member and be entitled to exercise the full rights and privileges of membership immediately upon payment of the membership dues for (i) the current calendar year and (ii) the immediately preceding calendar year.

(Ένα άτομο που είναι μη-ενεργό μέλος για μια περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, θα μπορεί να γίνει ενεργό και να εξασκήσει όλα τα δικαιώματα και προνόμια του μέλους αμέσως μόλις πληρώσει τις συνδρομές του τρέχοντος και του αμέσως προηγουμένου έτους).

 
Art. 5.11 A person who is a Non-Active member for more than one year and pays the membership dues for the current calendar year but not the preceding calendar year shall become an Active Member immediately upon payment of such membership dues; however, such person shall not be entitled to exercise the full rights and privileges of membership until the expiry of the thirtieth (30th) day following the date on which the membership dues for the current calendar year have been paid.
 
(Ένα άτομο που είναι μη-Ενεργό μέλος για περισσότερο από ένα έτος και καταβάλλει την ετήσια συνδρομή για το τρέχον ημερολογιακό έτος αλλά όχι και για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος θα πρέπει να γίνει ενεργό μέλος αμέσως μετά την καταβολή της εν λόγω συνδρομής. Ωστόσο, το άτομο αυτό δεν δικαιούται να ασκήσει τα πλήρη δικαιώματα και τα προνόμια της συμμετοχής μέχρι τη λήξη της τριακοστής (30ής) ημέρας μετά την ημερομηνία κατά την οποία η συνδρομή μέλους για το τρέχον ημερολογιακό έτος, έχει καταβληθεί).
 
Art. 17.9 Two Active Members of the Community can nominate another member of the Community to be a candidate in the election. This nomination (application) must be signed by the candidate stating that he is accepting same and should be received by the Election Committee at least fifteen (15) days before the election date.
 
Δύο Ενεργά Μέλη της Κοινότητας μπορούν να προτείνουν ένα τρίτο μέλος της Κοινότητας ως υποψήφιο στις εκλογές. Αυτή η υποψηφιότητα (αίτηση) πρέπει να υπογράφεται από τον/την υποψήφιο που δηλώνει ότι αποδέχεται την πρόταση και θα πρέπει να παραληφθεί από την Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών.
 
Το μέλος που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις (Ερατώ Παπαγεωργίου), ισχυρίζονται ότι δεν ήταν ενεργό μέλος. Και πραγματικά δεν ήταν γραμμένο το όνoμά της στην κατάσταση μελών, έστω και αν είχε πληρώσει για συνδρομή το ποσόν των 200$, κατά την τέλεση βάπτισης, στι 21 Αυγούστου 2011. Το επιχείρημα της κοινοτικής διοίκησης είναι ότι παράλληλα με την καταβολή της συνδρομής, η υπάλληλος σημείωσε ότι τα άτομα δήλωσαν, ότι δεν θέλουν να είναι μέλη, κυρίως ως αγανακτισμένοι για την πολιτική καταδιώξης για παραταξιακούς λόγους, του πρώην διευθυντή της Ελληνικής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Παν. Κλειβοκιώτη, και των κκ Β. Κατσαμπάνη (πρώην προέδρου της Ελλ. Κοιν. Μοντρεάλ), Ηρ. Θεοδωρακοπούλου (πρώην γ.γ. της ΕΚΜ), και Δημήτρη Μανούσου (μέλους του Δ.Σ και υπ. θρησκευτικών υποθέσεων).
Ποια είναι η επίσημη πολιτική της ΕΚΜ; Υπάρχει καμμία υπέυθυνη δήλωση που υπογράφεται από το άτομο που πληρώνει την συνδρομή, μια υπεύθυνη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι το άτομο δεν επιθυμεί να είναι στη λίστα μελών της ΕΚΜ. Διότι η σημείωση του υπαλλήλου χωρίς την εγκυροποίηση του ενδιαφερομένου είναι μια πολιτική αυταρχική και ενέχει πολλές παγίδες, μια εκ των οποίων είναι να προστεθούν ονόματα τα οποία δεν πλήρωσαν συνδρομή και πρόσκεινται στα άτομα που ελέγχουν αυτό το τμήμα και έχουν άμεση πρόσβαση στις λίστες. Με μια κουβέντα υπάρχει πιθανότητα διαφθοράς.
Το ερώτημα που μπαίνει, ίσως και στα όριά του, ως μια ξεχωριστή περίπτωση είναι το εξής:
Όταν ένα μέλος της παροικίας πληρώνει 200$ για συνδρομή 2011 (με δικαίωμα εγγραφής τριών ατόμων), και το όνομά του δεν καταγράφεται ως μέλος, είτε από δική του επιλογή είτε λόγω λάθους, ποια είναι η πολιτική του οργανισμού; (1) αναγνωρίζει εκ των υστέρων το δικαίωμά τους να είναι μέλη ή (2) διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει το άτομο ως μέλος αλλά να κάνει χρήση των χρημάτων που πληρώθηκαν ως συνδρομή;
 
Υπάρχει και ένα ερώτημα για την εφορευτική επιτροπή. Δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να ενημερώσει τον υποψήφιο ώστε να ζητήσει από άλλο μέλος να υπογράψει την υποψηφιότητά του, ή ακόμη καλλίτερα να ενεργοποιηθεί η συνδρομή του μέλους που πλήρωσε αλλά αρνήθηκε να καταγραφεί το όνομά της στα μέλη του 2011 (και εφόσον έχει καταθέσει συνδρομή για το 2012), ώστε να του δοθεί το δημοκρατικό δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές; Παλαιότερες εφορευτικές επιτροπές είχαν λάβει το ρόλο τους ως συντονιστικό και ενημέρωναν τους υποψήφιους ώστε να διορθώσουν τις αιτήσεις τους.
 
Συμπερασματικά, ο οργανισμός πάσχει από δημοκρατική συμπεριφορά της διοίκησης, κάτι που δεν φαίνεται να διορθώνεται αφού συνεχώς μειώνονται τα μέλη δραστικά και εγκαθίστανται δ.σ. χωρ.ις εκλογές.
Advertisements

One thought on “Ένας δημοκρατικός οργανισμός φαίνεται από τον τρόπο που ερμηνεύει τους δημοκρατικούς του νόμους

  1. Και λίγα τους λες!!!. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μόνο αυταρχική και αντιδημοκρατική, αλλά φθάνει και ξεπερνά τα όρια της καραμπινάτης προσωπικής διάκρισης, ένα μίγμα μεταξύ υποκρισίας, ρατσισμού και φτηνιάρας φοβικής λογικής. Οσοι αρχιτέκτονες ή λογιστές και να διεκδικήσουν το χρίσμα του διοικητικού στέλεχους, χωρίς πραγματική δομική κάθαρση, ο οργανισμός θα παραμένει υδροβιότοπος χλωρίδας, κοινώς θα επιβιώνουν μόνο βούρλα και ψαθόχορτα γιά τις καρέκλες που κάθονται οι ίδιοι πάντα επώνυμοι. Αλήθεια, εκείνος ο μεγάλος διευθυντής των χιμπατζήδων που ήξερε να λέει ξενέρωτα ανέκδοτα, κατάλαβε ποτέ τι πάει να πεί δημοκρατικό έλλειμα και τι κόστος έχει στον κατά τ’ άλλα laissez faire οργανισμό που έχουν φτιάξει; Και γιά επίλογο, όπως έγραφα σε κάποιο παλιό ποίημα: Παλλικάρι μου, να μένεις απαθής με τους ευπαθείς…

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.