Το κόστος Υγείας στον Καναδά

Η Υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά, αν όχι το πολυτιμότερο εξ όλων. Η ιατρική περίθαλψη είναι κατάκτηση των εργαζομένων. Τα έξοδα για την περίθαλψη είναι αδύνατον να καλυφθούν από το οικογενειακό εισόδημα, όταν η ανάγκη προκύψει. Στον Καναδά, χάριν των αγώνων των εργαζομένων και των εμπνευσμένων ηγετών του CCF, το οποίο μετέξελίχτηκε στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα NDP, η ιατρική περ΄ίθαλψη είναι δωρεάν. Δεν είναι μόνον η δωρεάν ιατρική περίθαλψη, αλλά και η συμπεριφορά των ιατρών, νοσοκόμων και όλου του βοηθητικού προσωπικού, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων (Liberal Party) και των Συντηρητικών (Conservative Party), κάνουν κάθε προσπάθεια για να παρουσιάσουν το κόστος της Υγείας ως μη διαχειρίσιμο και κατ’ επέκταση να ιδιωτικοποιήσουν την Υγεία. Οι καναδοί πολίτες, ακόμη και οι συντηρητικοί, έχουν καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι το κοινωνικό αυτό αγαθό. Επιπλέον η επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ έχει δημιουργήσει και μια ασφάλεια φαρμακευτική. Δεν κοστίζει λίγο, αφού και πληρώνουμε μια αιτήσια συνδρομή αλλά και όταν αγοράζουμε τα φάρμακα πάλι τα πληρώνουμε σε μειωμένη τιμή. Οι αστική τάξη δείχνει ακριβώς που το πάει: στην ιδιωτικοποίηση και της υπόλοιπης ιατρικής περίθαλψης. Προχωρούν σιγά-σιγά. Χρεώνουν όλο και περισσότερα στις φορολογικές μας δηλώσεις, μέχρι να αγανακτήσει ο κόσμος και να αρχίσει να διαφοροποιείται, έτσι ώστε να βρουν την ευκαιρία να περάσουν την ιδιωτικοποίηση. Ο μόνος τρόπος είναι βέβαια να μην δουν εξουσία, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα με το εκλογικό σύστημα που επικρατεί και την παραδοσιακή ισχύ που πηγάζει από τον αποικιακό χαρακτήρα του Καναδά, στο παρελθόν, όπου κυβερνούσαν πάντα οι Συντηρητικοί και οι Φιλελεύθεροι, ελέω βασιλίσσης και των γενικών εκπροσώπων της στον Καναδά. Ακόμη και μέχρι σήμερα ο καναδάς έχει βασίλισσα, τη βασίλισσα της Αγγλίας, και πληρώνει αδρά τους μισθούς και του γενικού κυβερνήτη, και των επαρχιακών κυβερνητών, άτομα τα οποία αντιπροσωπεύουν τη βασιλεία της Αγγλίας. Μόνον τα έξοδα των κυβερνητών (11 περίπου στον αριθμό) και οι μισθοί του σώματος των συγκλητικών (senators) θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ιατρική περίθαλψη χωρίς καμιά αύξηση των φόρων.

Με την ευκαιρία σχετικών δημοσιεύσεων θα παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν δείχνουν ότι τα περισσότερα χρήματα πλέον, πηγαίνουν στις φαρμακευτικές εταιρείες.

Έξοδα ιατρικής περίθαλψης

2003 : 121 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (4000$ ανά άτομο)

2008 171,9 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (5170$ ανά άτομο)

% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος

Καναδάς 9.6%

Γαλλία 9.7%

Γερμανία 10.9%

Δανία 8.8%

Σουηδία 9.2%

ΗΠΑ 14,6%

Το κόστος διανέμεται ανάλογα με την επαρχία:
Quebec: 4891$ /άτομο (ελάχιστο)
British Columbia: 5254$/άτομο
Newfoundland: 5970$/άτομο
Alberta: 6072$/άτομο (υψηλότερο)

Μεταξύ των δυο επαρχιών αξίζει να σημειώσουμε ότι η Alberta διοικείται από μια συντηρητική κυβέρνηση από την εποχή της συμμετοχής στην καναδική ομοσπονδία, έχει τις μεγαλύτερης τάσεις για ιδιωτικοποίηση, σε βαθμό που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να έχει έρθει σε θέση να διακόπτει τις επιχορηγήσεις εξαιτίας των παράνομων ιδιωτκών ενεργειών. Η Alberta είναι και η πιο πλούσια επαρχία, αφού δεν έχει ούτε χρέος αλλά και επωφελείται από τα έσοδα εκ των πετρελαιοπηγών της. Αυτός είναι και ο φόβος των Καναδών. Η συντηρητική πολιτική μαζί με το άφθονο χρήμα δημιουργεί ένα μίγμα τοξικό, που απειλεί καθημερινά την δωρεάν ιατρική περίθαλψη.

Το κόστος κατά ηλικία μοιράζεται ως εξής:
για άτομα μέχρι 1 έτους: 8239$
για άτομα 1-64 ετών: 3809$
για άτομα 80 ετών και άνω: 17469$

Είναι περιττό να πούμε ότι η φροντίδα που χρειάζονται οι υπερήλικες είναι αφενός συνεχής αλλά και απαιτούνται διάφορες ιατρικές συσκευές όπως και η μεταφορά τους με ειδικά μέσα μεταφοράς, που ανβάζουν το κόστος. Το γεγονός όμως ότι οι ηλικωμένοι αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο ψηφίζει, οι δεξιές πολιτικές δυνάμεις δυσκολεύονται να επιβάλουν πολιτική ιδωτικοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του καναδά και των διεθνών οργανισμών, ο Καναδάς έχει πληθυσμό 34382800 κατ.

Συγκεκριμένα:
Ontario 13 373 000
Quebec:   7 979 700
British Columbia: 4 573 300
Alberta: 3 779 400
Manitoba: 1 250 600
Saskatchewan: 1 057 900
Nova Scotia: 945 400
New Brunswick: 755 500
NewFoundland & Labrador: 510 600
Prince Edward Island: 145 900
Northwestern Territories: 42 700
Yukon: 34 700
Nunavut: 33 300

Δεν υπάρχει αμφιβολία για την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν οι συντηρητικές κυβερνήσεις. γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ένα αγθό που δεν είναι αναγκαίο όσο άλλα, όπως η στέγαση, η υγεία, η τροφή η εργασία. Να λοιπόν, πως, τα κέντρα της δεξιάς προπαγάνδας αποκαλούν τους ασθενείς που πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα για θεραπεία, θεραπεία που δεν μπορεί να δώσει ο αναδάς ή που είναι σε βαριά μορφή και είναι άλλα γνωστά ιατρικά κέντρα πιο εξειδικευμέν¨: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Οι μεγάλες οικονομικές «προκλήσεις» της εποχής για τις δεξιές κυβερνήσεις, όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη είναι το γήρας (π.χ. 17 489$ για άτομα άνω των 80 ετών), η παχυσαρκία, η κατάθλιψη και οι ανίατες  και χρόνιες ασθένειες.

Η φυσική εξάσκηση είναι ένας σημαντικός τομέας μελέτης για την καταπολέμηση ασθενειών που συμπεριλαμβάνουν και διάφορες μορφές καρκίνου, στον οποίο επεκτείνουν οι επιστήμονες τις έρευνες τους.

Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια άλλη διάσταση για την οποία η ιατρική περίθαλψη πρέπει να ενισχυθεί οικονομικά εις βάρος άλλων τομέων όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, και η υπερβολική χρηματοδότηση στα σώματα των μυστικών υπηρεσιών και σωμάτων ασφαλείας.

Το 2010 4 800 000 καναδοί είχαν ηλικίες 65 και άνω ετών.
Προβλέπεται ότι το 2036 ο αριθμος αυτός θα φτάσει 10 400 000 καναδούς και το 2051 θα αποτελούν το 25% του πληθυσμού.

Οι τρεις τομείς στους οποίους επενδύονται τα περισσότερα χρήματα στην ιατρική περίθαλψη είναι τα κτίρια, οι γιατροί και τα φάρμακα.

Συγκεκριμένα επενδύθηκαν:

το 1975
νοσοκομεία: 5 500 000 000$ ή 15.7%, ιατροί: 1 800 000 000$ ή  15,1%, φάρμακα: 1 100 000 000 ή 8,8%

 το 2007
νοσοκομεία: 45 400 000 000$ ή 28.2%, ιατροί: 21 500 000 000$ ή 13.4%, φάρμακα: 26 5000 000 000$ ή 16.5%

Σε όλη αυτή την τεράστια επένδυση σε κτίρια και ανθρώπινο δυναμικό, για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, από την κατεστημένη νοοτροπία λείπει εξ ολοκλήρου η προληπτική ιατρική, ως το κέντρο της έρευνας, όπως παρατηρείτε. Είναι η αντίληψη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία σχεδιάζει όχι με γνώμωνα τον άνθρωπο αλλά τον σχεδιασμό που θα απορροφήσει περισσότερα χρήματα. Φυσικά και οι φαρμακευτικές εταιρείες μετατρέπουν το φάρμακο σε εμπόρευμα, όπως κάθε τι άλλο, και με τις μίζες και τις πολιτικές επιχορηγήσεις κυριολεκτικά εκμετάλλέυονται την κοινωνία στην πιο ευαίσθητη στιγμή, όταν απειλείται η ζωή του ατόμου.

Advertisements