Το ΥΠΔΒΜΘ

Αν δεν καταλάβατε τι είναι το ΥΠΔΒΜΘ, με μια λέξη είναι το παλαιό ΥΠΕΠΘ, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έγινε Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αν συγκρίνει κανείς τους δυο τίτλους φαίνεται ξεκάθαρα τι έφυγε, τι προστέθηκε και ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ακίνητο και ακούνητο.
Έφυγε ο όρος «ΕΘΝΙΚΗΣ» προστέθηκε το «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και παρέμεινε το «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».
Όπως βλέπουμε από τη γενικότερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, αντί να βγαίνει το «Θρησκευμάτων» που δεν έχει καμιά σχέση με την αρχαία ελληνική περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες αναδείχτηκαν ως το λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, βγαίνει ο όρος «Εθνική» άρα βγαίνει και από την εκπαίδευση της νέας γενιάς, όσον αφορά στη βαρύτητα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που πρέπει να συμβάλει στον χαρακτήρα του νέου Έλληνα. Παραμένει ο όρος «Θρησκευμάτων» και εμπλουτίζεται όπως θα δούμε παρακάτω. Γιατί παραμένει αυτός ο όρος, είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ, όσο ο «όρος» αυτός θα συμμετέχει στην εκπαιδευτική εξουσία.
Σύμφωνα με το ΥΠΔΒΜΘ, υπάρχει στο Υπουργείο η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, όπως υπάρχει και η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ΓΔΘ περιέχει:
1) Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Διοίκησης με δυο τμήματα:
το Α’ τμήμα Εκκλησιαστικών Διοικητικών Θεμάτων (Αρμοδιότητες: α) Εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης, τις Ι. Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στις ανωτέρω Εκκλησίες και Ι. Μητροπόλεις, καθώς και με τα θρησκευτικά Σωματεία και Ιδρύματα, β) Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων Έλεγχος και εποπτεία των πράξεων οικονομικής γενικά διαχείρισης των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο Εκκλησιών, Ι. Μητροπόλεων και λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, γ) Αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων του πρώτου εδαφίου και εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για το κάθε είδους προσωπικό των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων). ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ είναι τι δουλειά έχει ένα υπουργείο παιδείας με αυτά;
Το Β’ τμήμα Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Εφημεριακού Κλήρου (Αρμοδιότητες:
Τα θέματα που αφορούν α)Στην ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων και η εποπτεία γενικά της λειτουργίας τους, στην απαλλοτρίωση ακινήτων για εκκλησιαστικούς σκοπούς, στη σύσταση Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός των ορίων του Νομού, στην εποπτεία και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον εφημεριακό κλήρο, τους μοναχούς και το λοιπό προσωπικό των Ι. Ναών). Δεν φαίνεται παράξενο το υπουργείο Παιδείας να ασχολείται και επενδύει πόρους για τέτοια ζητήματα που εν εχουν καμια σχέση με την εκπαίδευση!!!!!!!!!!!

2)Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής με δυο τμήματα:
Τμήμα Α’ Προσωπικού (Αρμοδιότητες: Διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις, προαγωγές, απολύσεις και γενικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Ιεροκηρύκων.Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.) Αντί λοιπόν να κυρηχτεί ως ανεξάρτητος οργανισμός που θα φορολογείται για τα τεράστια περιουσιακά στοιχεία που έχει όπως κάθε άλλος κερδοσκοπικός οργανισμός και να επωμίζεται των εξόδων του για όλες τις δράσεις του με όλες τις δίκαιες και ισοδύναμες απαλλαγές που απολαμβάνει κάθε άλλος οργανισμός από την πολιτεία, το υπουργείο αναλαμβάνει όλες τις διοικητικές ενέργειες, που ουσιαστικά γίνονται σύμφωνα με τους ιδιωτικούς κανονισμούς της Εκκλησίας. Ένα ανάλογο παράδειγμα είναι Η Ελληνική Κοινότητα Μοντρεάλ, η οποία λέγεται αστική αλλά είναι καλά αλλυσιδωμένη και εξαρτώμενη από την μητρόπολη πληρώνοντας και τα έξοδα συντήρησης των εκκλησιών και τους ιερείς και υπαλλήλους των και καταβάλλει τον ετήσιο φόρο στη Μητρόπολη. Κατ’ εικόνα λοιπόν και ομοίωση με το ελληνικό κράτος.
Τμήμα Β’ Διοικητικού (με Αρμοδιότητες: α) Ίδρυση Σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αναστολή λειτουργίας, μετατροπή του τύπου, μεταφορά της έδρας, συγχώνευση και κατάργηση, προγράμματα λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και θέματα εγγραφών, μετεγγραφών και εξετάσεων των μαθητών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις β) Εποπτεία της λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης γ) Θέματα διοίκησης και εποπτείας των Σχολείων της «Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής» και της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δ) Θέματα ισοτιμίας των Σχολείων της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης προς τα αντίστοιχα της λοιπής Δημόσιας Εκπαίδευσης και των τίτλων αυτών, ε) Θέματα Θρησκευτικής Αγωγής.
ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ ΖΩΟ. Απλά το υπουργείο είναι ο εκτελεστής και αυτός που πληρώνει το λογαριασμό.
Τελος η Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας έχει και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ με δυο τμήματα και εδώ:
Τμήμα Α’ Ετερόδοξων (Αρμοδιότητες: Χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων λατρείας στα μέλη διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων άλλων δογμάτων και εποπτεία τους). Αυτό είναι ένα ακόμη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΘΕΜΑ….

Τμήμα Β’ Ετερόθρησκων (Αρμοδιότητες: Χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων λατρείας σε μέλη θρησκευτικών κοινοτήτων διαφόρων θρησκειών και εποπτεία τους. Διορισμός και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Μουφτήδων. Εποπτεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συντονισμού και Γνωματεύσεως, του Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων λατρείας στις διάφορες θρησκευτικές κοινότητες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
α) η υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Συντάγματος και των Α. Ν. 1363/38 (ΦΕΚ 305Α) και 1672/39 (ΦΕΚ 123Α΄) και του Β. Δ. 20-5/2-6-39 (ΦΕΚ 220Α΄) και
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου λατρείας.
ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Αν ψάξετε για μια ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ μην ψάχνετε, αυτή τη διεύθυνση την έχουν αναλάβει άλλοι…

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ.
Εμείς στο Κεμπέκ που γνωρίζουμε την πρώην σχέση καθολικής εκκλησίας και υπουργείου παιδείας του Κεμπέκ, που γνωρίζουμε τη σχέση που έπαιξε ιστορικά η καθολική εκκλησία στην πρόσβαση των μεταναστών στα γαλλικά σχολεία, και που γνωρίζουμε τις αγαστές σχέσεις της καθολικής εκκλησίας με την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την περίοδο που οι κεμπεκιώτες γαλλόφωνοι ήταν αδύναμοι μέσα στην ίδια τη χώρα τους, έχουμε έναν παραπάνω λόγο να καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ από τα Θρησκεύματα. Διαφορετικά οδεύουμε με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνιση της Ελληνικής γλώσσας. Απαισιόδοξος; Οψόμεθα.

Advertisements