Κλασική Παιδεία και Θρησκευτικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία 2000-01 του υπουργείου:
0 ώρες Κλασσικής Παιδείας, 53 ώρες Θρησκευτικά στις Γ’, Δ’ Ε’ Στ’ δημοτικού.
Η μητρική γλώσσα από 236 ώρες μειώνεται στις 210 για την Ε’ και Στ’ δημοτικού, τα θρησκευτικά διατηρούν τις ίδιες ώρες (53) μέχρι και την Γ’ γυμνασίου (όπου και σταματά ο συγκεκριμένος πίνακας).
Η μητρική γλώσσα στο γυμνάσιο αρχίζει με 131 ώρες και μειώνεται στη β’ και γ’ γυμνασίου, στις 105 ώρες. Τα θρησκευτικά διατηρούν τις 53 ώρες.
Αποτέλεσμα:
Η Κλασική Παιδεία καλύπτει το 4% των συνολικών ωρών διδασκαλίας (δημοτικής και γυμνασιακής βαθμίδας) και τα θρησκευτικά 5% αντίστοιχα.

Advertisements